Meet the Team

About Catalyst

The voyagers of the voyage

Chitra Gaikwad

(Faculty Advisor)

Shankar Jujgar

(Team Head)

Dipti Naik

(Creative Director)

Ajit Tiwari

(Team Co-Head)

Harish Kendrekar

(Chief Editor)

WRITERS

Prajwal Jadhav

Rahi Gaikwad

Pranay Ingle

Tushar Pawar

Shrutika Gedam

Shaurya Singh

Vishant Charak

Ketaki Randive

Vaishnavi Kakade


DESIGNERS

Mohammed Raiyan

Yuvraj Chulpar

Rupali Madke

Piyush Kakde

Sujit Magar

Sameera Lakhote

Atharva Kulkarni


WEB
Developers

Darshan Revgade

Prajwal Somalkar

Shrikant Daund

Arihant Bothra

Sakshi Nilekar

Harshal Deore

Vedant Kalyankar

Aniket Rangari


SOCIAL MEDIA

Shruti kotwad

Pratik Pawar

Nandini Khanderay

Ankush Chavanke

Pranavi Wankhede


Corporate Relation

Pradnya Babrekar

Pushkar Bhalerao

Trupti Padhare